Tågpassagerares rättigheter

Rättigheterna för en tågresenär gäller alla tågresor inom EU. Regelverket handlar bland annat om din rättighet till information från järnvägsföretag, hur biljetter ska utfärdas, bokningssystem, järnvägsföretagens skadeståndsansvar och deras försäkringsskyldigheter för dig som resenär och ditt resgods.

Det handlar även om dina rättigheter vid tågförseningar och om skydd av och assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid tågresor.

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats, ska du klaga till järnvägsföretaget. Om du inte är nöjd med deras svar, ska du vända dig till Konsumentverket.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har delat ansvar för tillsyn av bestämmelserna i EU:s tågpassagerarförordning. Konsumentverket har tillsyn över regler som berör konsumenten medan Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av regler som rör tekniska system och järnvägsföretag.

Därutöver finns en lag (2015:953 om kollektivtrafikresenärers rättigheter) som stärker resenärernas rättigheter i kollektivtrafiken. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar finns även krav på ersättning. Läs mer hos Konsumentverket.

Transportstyrelsens tillsynsansvar

Transportstyrelsen har tillsynsansvaret för fem artiklar i förordningen (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Resterande artiklar har Konsumentverket ansvaret för. Transportstyrelsens ansvar rör i dag:

  • Cykelplatser – nya eller renoverade tåg (artikel 6.4).
  • Distribution av trafik- och reseinformation mellan aktörer (artikel 10).
  • Järnvägsföretagens försäkringsskydd
  • Personalutbildning (artikel 26).
  • Personlig säkerhet (artikel 27).

 

För information om tillsynsverksamheten kontakta Petra Särefjord.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!