Yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utformar och tillämpar regelverk för yrkestrafik.

Målet med verksamheten är att medverka till en trafiksäker, miljövänlig och effektiv yrkestrafik som bedrivs under likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Vill du utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens. 

E-tjänster för yrkestrafik

Här hittar du alla e-tjänster för yrkestrafik (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens). Med Transportstyrelsens e-tjänster kan du bland annat anmäla fordon i yrkesmässig trafik, ansöka om trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation. Du kan också komplettera ditt ärende med ytterligare handlingar (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens) genom att logga in i e-tjänsten. Du som söker tillstånd eller taxiförarlegitimation kan logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e- legitimation.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik

Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd och ansökan om taxiförarlegitimation. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor. Om du har frågor kring behörighetskrav för lastbil och buss hittar du informationen på våra körkortssidor.

Trafiktillstånd för taxiverksamhet

Har du frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för taxiverksamhet hittar du information om det på våra taxisidor.

Taxiförarlegitimation

Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Den som har taxiförarlegitimation får köra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik. Har du frågor om ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information om det på våra sidor om taxiförarlegitimation. Har du frågor om ditt körkort som rör din ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information på våra körkortssidor.

Information om våra handläggningstider

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) är handläggningstiden fyra till sex veckor. För närvarande kan dock handläggningstiden vara längre på grund av semestertider.

Blanketter för yrkestrafik

Här hittar du alla blanketter för yrkestrafik (gods, buss, taxi, yrkesförarkompetens).

Uppföljning av genomförda reformer och utredning av vissa frågor

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att uppdra åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Här kan du ta del av delrapporter och en slutrapport i uppdraget.

Nya regler kring rörlighet

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.

Relaterad information

Kontakta kundtjänst

E-post: webbformulär

Ring: 0771-503 503

Tryck först siffran 4 och sedan:

Siffran 1:
För att beställa blankett för förarkort eller få information om ditt beställda förarkort.

Siffran 2:
För frågor om kör- och vilotider och regelfrågor om yrkesförarkompetens (YKB)

Telefontid: 09:00-11:00 och 13:00-15:00

Siffran 3:
För frågor om taxiförarlegitimation, trafiktillstånd samt tillverkningsfrågor om färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis.

Telefontid: 09:00-11:00 och 13:00-15:00