Yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

Nya gemensamma regler inom EU

Under 2022 infördes flera nya bestämmelser om yrkestrafik gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, Mobilitetspaketet.

Mobilitetspaketet - gemensamma regler inom EU

Information om kötider

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) eller ansöker om taxiförarlegitimation startar handläggningen av ärendet inom fem till sju veckor från betaldatum. För att snabbare få beslut i ditt ärende är det viktigt att du skickar in alla uppgifter som behövs. Längre ner på denna sida hittar du länkar med mer information om vad du behöver skicka in.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik

Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor

Har du har frågor kring behörighetskrav för lastbil och buss hittar du information på våra körkortssidor.

Trafiktillstånd för taxiverksamhet

Har du frågor angående ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd på väg hittar du information på våra taxisidor.

E-tjänster för yrkestrafik

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du bland annat anmäla fordon i yrkesmässig trafik, ansöka om trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation. Logga in i e-tjänsten  gör du med ett Mobilt BankID eller en e- legitimation. Du kan också komplettera ditt ärende med ytterligare handlingar genom att logga in i e-tjänsten.

E-tjänster för yrkestrafik (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens).

Taxiförarlegitimation

Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Den som har taxiförarlegitimation får köra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik. Har du frågor om ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information om det på våra sidor om taxiförarlegitimation.

Har du frågor om ditt körkort som rör din ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information på våra körkortssidor.

Årlig tillsynsavgift

Du som har en taxiförarlegitimation betalar en årlig tillsynsavgift på 175 kronor från och med år 2023.

I början av år 2024 kommer tillsynsavgiften för taxiförarlegitimation att skickas ut till alla som  har en taxiförarlegitimation. Detta gäller även för dig som har en taxiförarlegitimationen där giltighetstiden gått ut.

Har du frågor om din tillsynsavgift kan du kontakta oss. Välj kategori "Taxi".

Kontaktformulär Taxi

Blanketter för yrkestrafik

Här hittar du alla blanketter för yrkestrafik gällande gods, buss, taxi och yrkesförarkompetens.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!