Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Här finns regler och information som bland annat handlar om svenska flygplatser och flygtrafiktjänster.

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av Covid-19

Den svenska regeringen har beslutat att från och med den 19 mars tillfälligt stoppa resor till Sverige. Beslutet följer Europeiska rådets och kommissionens uppmaning och syftar till att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Mer information om det tillfälliga förbudet

Flygplatser

Inrättande och drift av svenska flygplatser ska prövas av Transportstyrelsen. Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia AB, landstinget, kommun eller företag.

Flygtrafiktjänster

Flygtrafiktjänster är den sammanfattande benämningen på flygledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst, kommunikationstjänst,
navigationstjänst, övervakningstjänst och flygräddningstjänst.

Syftet med flygtrafiktjänster är i första hand att upprätthålla högsta möjliga säkerhet för flygtrafiken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!