Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Här finns regler och information som bland annat handlar om svenska flygplatser och flygtrafiktjänster.

Flygplatser

Inrättande och drift av svenska flygplatser ska prövas av Transportstyrelsen. Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia AB, region, kommun eller företag.

Flygtrafiktjänster

Flygtrafiktjänster är den sammanfattande benämningen på flygledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst, kommunikationstjänst,
navigationstjänst, övervakningstjänst och flygräddningstjänst.

Syftet med flygtrafiktjänster är i första hand att upprätthålla högsta möjliga säkerhet för flygtrafiken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!