Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom järnvägen aktuell information från Transportstyrelsen.

Inläggen rensas efter en tid. Om du saknar information kontakta redaktionen 

webb.spartrafik@transportstyrelsen.se

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad kring ditt intresseområde 

Prenumerera på information

Ändring av Transportstyrelsens avgifter rörande det europeiska registret över järnvägsfordon (EVR)

Transportstyrelsen har från och med den 1 juli 2024 infört begränsningar och sänkningar av avgifterna vid åtgärder som utförs på fordon i det europeiska registret över järnvägsfordon (EVR).

Publicerades 2024-07-08

Ändring av inloggning i TRAP tillstånd

Myndigheten stärker upp sin IT-säkerhet, vilket innebär att vi från och med den 24 juni inför e-legitimation mot våra e-tjänster.

Publicerades 2024-06-18

Transportstyrelsens nationella fordonsregister för externa användare stängs ner

Från och med den 17 juni 2024 kommer Transportstyrelsens nationella fordonsregister (NVR) inte längre vara tillgängligt för externa användare på grund av att det är ett äldre system som inte uppfyller Transportstyrelsens höjda krav på säkerhet.

Publicerades 2024-06-10

Tillfällig omställning till digital tillsyn inom spårtrafikområdet

Transportstyrelsen kommer tillfälligt att ställa om till digital tillsyn inom flera av våra områden. Läs mer om detta här. 

Publicerades 2024-04-23

Referensgrupp – kommissionens förslag till ny kapacitetsförordning

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Förslaget får stora konsekvenser för kapacitetstilldelningen på svenska järnvägar.

Publicerades 2024-04-19

Finansiell garanti för tjänster

Transportstyrelsen har beslutat förelägga Sandahls Logistik AB att upphöra med att kräva finansiell garanti (bankgaranti) av järnvägsföretaget Väte Rail AB som villkor för tillträde till Sundsvalls kombiterminal.

Publicerades 2024-03-06

En ny lag – Järnvägsprotokollet

Järnvägsprotokollet till Kapstadskonventionen, gäller som lag i Sverige från och med den 8 mars 2024. Syftet med protokollet är att underlätta finansieringen vid köp av nya tåg och rullande järnvägsmateriel, som exempel lok, passagerarfordon, godsvagnar, tunnelvagnar, spårvagnar och arbetsfordon.

Publicerades 2024-02-26

Regelförändringar inom trafikmedicinområdet för järnväg

Senast den 28 juni 2024 ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare hantera vissa ändringar i bilagan till TSD Drift. Ändringarna innebär bland annat att fler yrkesroller omfattas av de medicinska kraven i EU-förordningen. I de fall personer i dessa yrkesroller har Transportstyrelsens beslut om undantag (dispens) från de nationella hälsokraven, upphör besluten att gälla samma datum.

Publicerades 2024-02-12

Nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.

Publicerades 2024-01-29

Nu kommer avgifter för tillståndshavare inom järnvägssystemet

Tranportstyrelsen kommer att under vecka 6 (5 februari 2024) påbörja utskick av fakturor för 2024 gällande de årliga tillsynsavgifterna för tillstånd inom spårtrafik. 

Publicerades 2024-01-25