Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

EASA auditerade Sektionen för flygbolag samt sektionen för helikopter

Den 27 november till den 1 december utförde EASA en audit hos sektionerna för flygbolag samt helikopter.

Läs mer om auditen som genomfördes.

 

Information från EASA om regeluppdateringar

EASA har tagit fram ett dokument där de sammanställt pågående regeluppdateringar inom OPS.

Pågående regelarbete med en tidsplan för när de ska levereras.

 

GPS Jamming och Spoofing

Transportstyrelsen vill uppmärksamma svenska flygbolag om de olika informationer som nått oss senaste tiden gällande GPS Jamming och Spoofing.

Mer information om GPS Jamming och Spoofing.

 

EASA publicerar vägledning för utbildning av kabinpersonal (Initial Cabin Crew Training)

EASA har tagit fram vägledande material för utformning av utbildning av kabinpersonal (initial).

 

EASA informerar om övergången till PBN

Information om övergång till Performance Based Navigation publicerad av EASA .

 

Länk till EASA Safety Publication Tool 

EASA publicerar säkerhetskritisk information så som Safety Information Bulletin (SIB).

 

Länk till EASA Conflict Zone Information Bulletin

EASA publicerar sina Conflict Zone Information Bulletin (CZIB).

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!