Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

I spalten till höger finner ni sådant som vi på Sektionen för Flybolag anser vara bra att hålla sig uppdaterad på. Bland annat finner ni den nu gällande SPAS. Samt övrig relaterad information.

EASA auditerade Sektionen för flygbolag samt sektionen för helikopter

Den 27 november till den 1 december utförde EASA en audit hos sektionerna för flygbolag samt helikopter. Här kan du läsa mer om auditen som genomfördes.

Information från EASA om regeluppdateringar

EASA har tagit fram ett dokument där de sammanställt pågående regeluppdateringar inom OPS. Här kan ni se pågående regelarbete med en tidsplan för när de ska levereras. Ni hittar dokumentet här.

GPS Jamming och Spoofing

Transportstyrelsen vill uppmärksamma svenska flygbolag om de olika informationer som nått oss senaste tiden gällande GPS Jamming och Spoofing. Du hittar informationen här.

AOC-seminarium 2023 (flygplan)

Sektionen för flygbolag bjuder in ledningspersonal inom svenska AOC (flygplan) till årets branschseminarium den 23 november 2023. Du finner agenda och inbjudan här.

EASA Annual Safety Review

ESAS har släppt EASA Annual Safety Review 2022 

Temadag SPAS

Sektionen för flygbolag genomförde 20 april 2023 en temadag  SPAS (State Plan for Aviation Safety). Presentationen som användes under dagen finner du här.

EASA publicerar ny EPAS

EASA har nu publicerat ny aktuell EPAS (Europan Plan for Aviation Safety) för 2023-2025. Ni hittar länken här

EASA publicerar vägledning för utbildning av kabinpersonal (Initial Cabin Crew Training)

EASA har tagit fram vägledande material för utformning av utbildning av kabinpersonal (initial). Ni hittar materialet här.

EASA informerar om övergången till PBN

Information om övergång till Performance Based Navigation publicerad av EASA hittar ni här.

Länk till EASA Safety Publication Tool 

EASA publicerar säkerhetskritisk information så som Safety Information Bulletin (SIB) här

Länk till EASA Conflict Zone Information Bulletin

EASA publicerar sina Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) här.

Förändringar i AIP som berör Remote Tower 

Mer information hittar du här

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!