TSFS 2014:86
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid flygningar från tredje land till svenska flygplatser

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav på säkerhetsåtgärder som ett flygföretag ska uppfylla för att kunna flyga frakt från tredje land till svenska flygplatser.

Grundform

TSFS 2014:86

I kraft 2014-12-15. PDF 757 kB

Rättelser

TSFS 2014:86

PDF 50 kB.

Rättelsen avser att löpnumret på den författning som upphävs i ikraftträdandebestämmelsen har ändrats till 111.