TSFS 2014:85
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid mindre flygplatser

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav som en mindre flygplats ska uppfylla för att bli säkerhetsgodkänd. Det innebär bland annat krav på tillträdesskydd, övervakning och säkerhetsåtgärder för passagerare och bagage.

Grundform

TSFS 2014:85

I kraft 2014-12-15. PDF 376 kB