TSFS 2014:84
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid flygplatser

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav som en flygplats ska uppfylla för att bli säkerhetsgodkänd. Det innebär bland annat krav på tillträdesskydd, övervakning och säkerhetsåtgärder för passagerare och bagage.

Grundform

TSFS 2014:84

I kraft 2014-12-15. PDF 419 kB