TSFS 2014:83
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav som ett utländskt flygföretag ska uppfylla avseende de säkerhetsåtgärder som ska vidtas för passagerare, bagage, catering och frakt som ska lastas ombord på ett luftfartyg.

Grundform

TSFS 2014:83

I kraft 2014-12-15. PDF 373 kB