TSFS 2020:59
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om trafikregler som utgör ett komplement till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (SERA-förordningen).

Grundform

TSFS 2020:59

I kraft 2020-12-03. PDF 425 kB