TSFS 2018:7
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. ansökan om körkort med villkor om alkolås, 2. villkor om läkarintyg, och 3. krav på utandningsprov och service.

Grundform

TSFS 2018:7

I kraft 2018-03-01. PDF 265 kB