TSFS 2015:46
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Författningen upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom luftfartsområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:46

I kraft 2016-01-01. PDF 687 kB

Ändringar

TSFS 2015:62

I kraft 2016-01-01. PDF 133 kB.

Ändr. 3 kap. 14 §, 4 kap. 2 § samt rubriken närmast före 5 kap. 17 §.