TSFS 2014:82
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav som ett svenskt flygföretag ska uppfylla för att bli säkerhetsgodkänt samt de säkerhetsåtgärder som ska vidtas avseende passagerare, bagage, catering och frakt som ska lastas ombord på ett luftfartyg.

Grundform

TSFS 2014:82

I kraft 2014-12-15. PDF 417 kB