Rapport om haveri/allvarligt tillbud med segel- och motorsegelflygplan

L1540

Den här blanketten används av ägare/befälhavare av segelflygplan/motorsegelflygplan som havererat eller varit med om allvarligt tillbud.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.