Bird strike reporting form

L1378

Den här blanketten är avsedd för den som enligt TSFS 2017:75 ska rapportera en luftfartshändelse. Det går också bra att rapportera luftfartshändelser via Transportstyrelsens e-tjänst Rapportera luftfartshändelse.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.