B6 hot mot luftfartyg i luften (Flygplats)

BSL14046

Den här blanketten används av leverantörer av flygtrafiktjänst vid hot mot luftfartyg i luften i närheten av flygplatser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.