B5 Gult Torn checklista förmodat haveri eller haveri med okänd haveriplats

BSL14045

Den här blanketten används av leverantörer av flygtrafiktjänst vid förmodat haveri eller haveri med okänd haveriplats i närheten av flygplatser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.