Air traffic incident report

L1722

Denna blankett används inte längre. Vänligen fyll i händelserapporten i webbformuläret – länk:  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/rapportera-luftfartshandelse/

alternativt någon av blanketterna L1662 eller L1592 beroende på typ av händelserapport.