Revision verksamhetsmanual

TSL7169

Den här blanketten används för att ansöka om godkännande eller för kännedom 
(vid indirekt godkännande, eller motsvarande) av revision av CAME, CAE och MOE
från organisationer enligt EASA Del-CAMO, Del-CAO och Del-145.

Blanketten ska också användas av nationella organisationer som AUB och NLO för revision av VHB.

Så här skickar du in revision av er verksamhetsmanual.

Revision av verksamhetsmanual ska bestå av:

  • ifylld blankett Revision verksamhetsmanual (TSL7169) med ruta för ansökan eller för kännedom ikryssad.
    • Om verksamhetsmanualen hänvisar till beskrivningar av procedurer i andra handböcker exempelvis Safety Manual eller Corporate Manual etc, ska denna (dessa) och dess revisionsstatus anges i blanketten.
  • komplett verksamhetsmanual, inklusive bilagor, eller;
  • enbart berörd bilaga för revision av t.ex. Certifying staff list eller Capability list för Del-145.

Notering: Kom ihåg att andra hänvisade manualer även ska:

  • listas i verksamhetsmanualen, exempelvis i List of Effective Pages,

(aktuell revisionsstatus behöver enbart anges på ansökningsblanketten).

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.