Revision AMP (ansökan om godkännande/för kännedom)

TSL7178

Den här blanketten används av CAMO eller CAO (luftvärdighetsorganisation) eller ägaren (luftvärdighetsansvarig) för att ansöka om godkännande av AMP för luftfartyg som omfattas av Del-M, eller för kännedom från CAMO eller CAO för luftfartyg som omfattas av Del-M eller Del-ML. En komplett AMP med bilagor ska alltid skickas in i digital version.

Relaterade blanketter

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.