Grundspecifikation a - b

TSL7382

Den här blanketten används av luftvärdighetsorganisationer, CAMO och verkstäder, 
Del-145, Del-M, Part-145 samt av Part-M, luftfartygsägare, tekniker och av mekaniker, operatörer och innehavare för att visa vilken utrustning som ingår i grundtomvikten vid vägning. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.