Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar

TSL7583

Den här blanketten används av luftfartygets ägare eller brukare (eller i vissa fall operatören):

  • Vid ansökan om utfärdande av nationellt luftvärdighetsbevis (ihop med Luftvärdighetsdeklaration), eller
  • • Vid ansökan om utfärdande av nationellt flygtillstånd under övergångsbestämmelser (ihop med Luftvärdighetsdeklaration)
  • • Vid ansökan om import, export samt för ansökan om utfärdande av miljövärdighetsbevis.

OBS!
Denna blankett ska inte användas vid förlängning av nationellt flygtillstånd.
Se Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar
och blankett TSL7024, Luftvärdighetsdeklarationen med ifyllnadsinstruktion.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.