Ansökan om luftvärdighetsgranskning av bilaga 1 luftfartyg

TSL7487

Den här blanketten används av luftfartygets ägare, brukare av nationellt luftfartyg (som inte omfattas av delegeringsavtal).
Transportstyrelsen utför luftvärdighetsgranskning och utfärdar luftvärdighetshandling, debitering sker enligt gällande taxa.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.