Referenslista för flyghandbok

TSL7589

Den här blanketten är en kontrollista som används av luftfartygets ägare/brukare eller luftvärdighetsorganisationer (CAMO) för supplement till flyghandbok som inte är införda av luftfartygstillverkaren. Se Transportstyrelsens föreskrifter om flyghandbok och checklista för luftfartyg.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.