Kontroll av lastfördelningsdiagram på lastinstruktion

TSL7389

Den här blanketten används av luftvärdighetsorganisationer, CAMO och verkstäder,
Del-145, Del-M, Part-145 samt av Part-M, luftfartygsägare, tekniker och av mekaniker, operatörer och innehavare vid kontroll av luftfartygets tyngdpunktsläge. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.