IDERA

TSL7591

Den här blanketten används av ägare till luftfartyg för att registrera och deponera en IDERA, oåterkallelig fullmakt hos Transportstyrelsen

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.