Fångeshandling

TSL7642

Den här blanketten används av säljare till luftfartyg för att bekräfta att äganderätten har övergått till köparen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.