Bill of sale

TSL7641

Den här blanketten är avsedd för säljare av luftfartyg för att bekräfta att äganderätten har övergått till köparen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.