Application for exemption

TSL7643

Den här blanketten är avsedd för ägare och operatörer av luftfartyg vid ansökan om undantag från kravet på att luftfartygets ägare ska vara EES-medborgare.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.