Ansökan om inteckning i registrerat luftfartyg

TSL7634

Den här blanketten används av ägare till luftfartyg eller av blivande innehavare av en inteckning (t.ex. en bank eller ett finansbolag) för att ansöka om inteckning i registrerat luftfartyg.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.