Ansökan om anteckning av innehav av inteckning

TSL7633

Den här blanketten används av innehavaren av inteckningen (t.ex. en bank eller ett finansbolag) för att anteckna innehav av inteckning.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.