Notification of Wet lease-out

TSL7599

Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 965/2012, AMC1 ORO.AOC.110(f), ska en operatör som är certifierad i enlighet med denna Del (Del-ORO) notifiera myndigheten innan uthyrning av luftfartyg med besättning sker.

According (EU) No. 965/2012, AMC1 ORO.AOC.110(f), an operator certified in accordance with this Part (Part-ORO) shall notify the competent authority prior to the wet lease-out of an aircraft.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.