Notification of Out-based operations

BSL14409

Denna blankett används vid upprättande av utebas utanför Sverige.

Transportstyrelsens definition av utebas: Utebas för operatörer av flygplan inom kommersiell lufttransport (CAT) är en utrikes flygplats där flygplan och besättning regelbundet utgår från i sin verksamhet, som utgångspunkt gäller detta vid tidsperiod
mer än 6 månader

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.