Skilltest and proficiency check UL sailplane

TSL7348

Detta protokoll ska användas vid första utfärdande av UL-certifikat/UL-bilagan för segelflygplan samt kompetenskontroll (gäller ej TMG då blankett TSL7349 ska användas)

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.