Intyg om förlängning av BIR

TSL7694

Förlängning av Basic instrument rating (BIR)

Observera att enligt FCL.835 g) måste innehavaren av en BIR genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat vid varannan förlängning. Då ska blankett TSL7100 användas.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.