Förordnande/Delegation av Accountable Manager (AM)

TSL7564

För att bedriva flygtekniskutbildning krävs att huvudmannen utser en verksamhetsansvarig chef, Accountable Manager (AM).
Dennes uppdrag är att vara ansvarig för och säkerställa att alla utbildningsåtaganden kan finansieras samt att de genomförs i enlighet med regelverket, EASA Part-66/147

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.