Ansökan om förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt    Del-FCL (Helikopter)

TSL7479

Den här blanketten används av instruktörer för att förlänga/förnya sin instruktörsbehörighet/auktorisation enligt Del-FCL, (Helikopter).

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.