Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat

TSL7296

Observera att ansökan måste vara oss tillhanda senast 31/12 för att inte behöva betala årsavgift för kommande år.

 Vad händer när mitt certifikat tillfälligt upphävs på egen begäran?
Certifikatet kommer att vara tillfälligt upphävt tillsvidare från det datum beslut om upphävande togs.
Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om vad ett tillfälligt upphävande av certifikatet kan få för konsekvenser för behörigheter och teori kopplat till eventuella 
krav på kompletterande utbildning och examinationer inför ett återutfärdande av certifikatet.
Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet anger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga eller förnya din behörighet.

Vad händer när mitt certifikat återkallas på egen begäran?
Det kommer inte finnas någon möjlighet för dig att ansöka om att få certifikatet återutfärdat igen. Det innebär att du måste genomgå all den utbildning som krävs från grunden för ett första utfärdande av motsvarande certifikat.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.