Ansökan om återutfärdande av förvarat nationellt certifikat

TSL7609

Blanketten används av certifikatinnehavare som ansöker om återutfärdande med anledning av att certifikatet tidigare begärts förvarats hos Transportstyrelsen.
Gäller endast för nationella certifikat. 
Gäller det FCL eller ATCO-certifikat så ska blankett TSL7359 användas.

Observera att om ditt UL-certifikat förfallit så måste du tillsammans med denna ansökan även bifoga ansökan om förnyelse av ditt UL-certifikat, blankett
TSL 7461.

Observera att om ditt AFIS-certifikat förfallit så måste du tillsammans med denna ansökan även bifoga ansökan om förnyelse av ditt AFIS-certifikat, blankett
TSL 7367.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.