Rapport om haveri/allvarligt tillbud med motordrivet luftfartyg/Accident/Serious Incident Reporting Form for Powered Aircraft

L1592

Den här blanketten är avsedd för ägare, operatörer och befälhavare vars motordrivna luftfartyg har havererat eller varit med om allvarligt tillbud.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.