Ansökan om luftvärdighetsgranskning och granskningsbevis EASA luftfartyg

L1817

Den här blanketten används av luftfartygets ägare, brukare och eventuell kontrakterad luftvärdighetsorganisation (CAMO) som saknar granskningsrättigheter.
Transportstyrelsen utför luftvärdighetsgranskning och utfärdar granskningsbevis (ARC), debitering sker enligt gällande taxa.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen