Luftfartygsregister


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan om att innehav av luftfartyg har upphört
Version 2. 2023-10-30
TSL7644
Anmälan om innehav av luftfartyg
Version 5. 2023-10-12
TSL7638
Anmälan om innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382)
Version 2. 2023-10-30
TSL7639
Ansökan om avregistrering
Version 1. 2024-03-26
TSL7640
Application for exemption
Version 1. 2012-11-20
TSL7643
Bill of sale
Version 1. 2023-12-19
TSL7641
Fångeshandling
Version 1. 2023-12-19
TSL7642
IDERA
TSL7591
Registrering av luftfartyg
Version 1. 2023-06-01
TSL7630
Registrering av Nödsändare ELT406 MHz
Version 1. 2012-11-20
L1796
Äganderättsändring
Version 12. 2023-10-05
TSL7637