Luftfartygsregister

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan om att innehav av luftfartyg har upphört
Version 1. Utgiven 2014-12-09
L1874
Anmälan om innehav av luftfartyg
Version 4. Utgiven 2014-12-08
L1682
Anmälan om innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382)
Version 4. Utgiven 2014-12-09
L1683
Anmälan om äganderättsändring
Version 11. Utgiven 2012-11-20
L1457
Ansökan om avregistrering
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1684
Ansökan om registrering
Version 9. Utgiven 2012-11-20
L1356
Application for exemption
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1795
Bill of sale
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1686
Fångeshandling
Version 4. Utgiven 2014-12-09
L1691
IDERA
Registrering av Nödsändare ELT406 MHz
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1796
Till toppen