EASA Form 2

BSL14344

Den här blanketten används vid:

  • Ansökan om nytt tillstånd
  • Förändring av organisationens namn eller adress (bifoga kopia på registreringsbevis från Bolagsverket)(om det krävs personbevis för en enskild person så är utdrag om folkbokföringsuppgifter från Skatteverket tillräckligt)
  • Förändring av ledningspersonal (ange funktion och bifoga Form 4 för varje funktion)
  • Om aktuellt, komplettera Form 2 med relevant bilaga här nedan.

Riskanalys ska bifogas vid större förändringar och i enlighet med det som beskrivs i er verksamhetsmanual.

Observera:
Vid ansökningar/förändringar som påverkar verksamhetsmanualer ska manualrevisioner skickas in som separata ärenden till luftfart@transportstyrelsen.se med referens till huvudärendet, ansökan/förändringen.

Bilagor till EASA Form 2

För att komplettera EASA Form 2, bifoga relevant bilaga.
Observera: Vid ansökningar/förändringar som endast gäller ledningspersonal krävs normalt ingen bilaga till EASA Form 2.
Vid ansökningar/förändringar som gäller ledningspersonal i ATO ska dock bilaga ORA (ATO) bifogas.

Följande bilagor finns (klicka på länkarna):

  • MG, 145, MF, AUB, NLO - vid ansökan/förändringar av tillstånden EASA Form 14 (M.G), Form 3 (145), Form 3F (M.F), AUB-V (AUB) och NLO* (NLO)
  • AOC - vid ansökan/förändring av Form 138 (AOC) eller Form 139 (Operations Specifications)
  • NCC/NCO/SPO Specific approvals – vid ansökan/förändring av Form 140 (Specific approvals)
  • SPO Authorisations – vid ansökan/förändring av Form 151 (Authorisations)
  • OL – vid ansökan/förändring av den operativa licensen
  • ORA (ATO) – vid ansökan/förändring av verksamheten

(*NLO = Nationell organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten)

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen