Flygoperativt

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om operativt tillstånd för obemannade luftfartyg
Version 4. Utgiven 2022-08-25
TSL7124
Declaration NCC/SPO (english)
Version 5. Utgiven 2022-10-31
TSL7186
Deklaration ballongverksamhet, (svenska)
Version 4. Utgiven 2023-03-20
TSL7344
Deklaration NCC/SPO (svenska)
Version 5. Utgiven 2022-10-31
TSL7185
Deklaration segelflygverksamhet, (svenska)
Version 1. Utgiven 2021-04-29
TSL7342
EASA Form 2
Version 6. Utgiven 2022-03-24
TSL7161
EASA Form 4
Version 4. Utgiven 2023-01-12
TSL7165
MEL RECTIFICATION INTERVAL EXTENSION (RIE) REPORT FORM
Version 1. Utgiven 2020-03-10
TSL7142
Notification of Out-based operations
Version 2.0. Utgiven 2018-10-31
BSL14409
Notification of Wet lease-out
Version 1.0. Utgiven 2018-03-02
TSL7599
Notifiering - enstaka positioneringsflygning (one off ferry)
Version 1. Utgiven 2019-10-01
TSL7060
Utökning ny eller befintlig typ
Version 2. Utgiven 2022-01-14
TSL7206
Till toppen