CPL Aeroplane

L1646

Den här blanketten är avsedd för piloter och kontrollanter som protokoll och ansökan om CPL (Commercial Pilot License) för flygplan.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Till toppen