Application for validation of Flight Crew Licence – Private operations

L1864

Den här blanketten är avsedd för piloter med icke EU-certifikat (PPL, CPL, ATPL) som vill få sina certifikat godkända för privat flygverksamhet på svenskregistrerade luftfartyg.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och kompetenskontroller (PC) kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Observera att vi endast accepterar PDF-filer.

Var noga med att ange i mejlets ämnesrad vad ärendet gäller och vilket certifikat eller behörighetsbevis det avser.

Till toppen