Application for validation of Flight Crew Licence – Commercial operations

TSL7319

Den här ansökningsblanketten är avsedd för piloter med icke EU-certifikat  (CPL, MPL, ATPL) som vill få sina certifikat godkända för kommersiell flygverksamhet på svenskregistrerade luftfartyg.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och kompetenskontroller (PC) kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Observera att vi endast accepterar PDF-filer.

Var noga med att ange i mejlets ämnesrad vad ärendet gäller och vilket certifikat eller behörighetsbevis det avser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.