Ansökan om utfärdande av ett DEL-FCL-certifikat på grundval av ett svenskt certifikat

TSL7467

Den här blanketten använder piloter med svenskt nationellt certifikat som vill byta till JAR - FCL certifikat. 

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.