Ansökan om förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt Del-FCL 2 (Helikopter)

L1755

Den här blanketten används av instruktörer för att förlänga/förnya sin instruktörsbehörighet/auktorisation enligt Del-FCL 2 (Helikopter).

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Till toppen