Certifikat och utbildning

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om auktorisation enligt FCL.945
Utgiven 2015-07-06
L1879-1
Ansökan om behörighetsbevis för AFIS elev
Version 1. Utgiven 2012-11-19
L1856
Ansökan om certifikat för ultralätt
Version 6. Utgiven 2014-01-24
L1613
Ansökan om elevcertifikat för flygledare
Version 8. Utgiven 2014-12-09
L1793
Ansökan om elevtillstånd
Version 21. Utgiven 2013-06-17
L1474
Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av behörighetsbevis för AFIS-personal
Version 1. Utgiven 2012-11-19
L1857
Ansökan om förlängning / förnyelse av certifikat för ballong, segelflyg, ultralätt
Version 25. Utgiven 2013-04-01
L1466
Ansökan om förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt DEL-FCL 2 (Helikopter)
Version 5. Utgiven 2013-04-01
L1755
Ansökan om förlängning/ förnyelse av certifikat enligt DEL-FCL
Version 14. Utgiven 2015-03-24
L1663
Ansökan om förlängning/förnyelse av instruktörsbehörighet/auktorisation enligt DEL-FCL 1 (Flygplan)
Version 11. Utgiven 2013-07-22
L1681
Ansökan om grundläggande kvalificering av FSTD, förutom för instrumentutbildningshjälpmedel (BITD)
Version 1.0. Utgiven 2015-03-24
BSL14109
Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper "examination credit" inom Del-66
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14032
Ansökan om typexamination inom Del-66
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14033
Ansökan om utfärdande av Ballongcertifikat - FB
Version 5. Utgiven 2013-04-01
L1470
Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för AFIS personal
Version 1. Utgiven 2012-11-19
L1855
Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning
Version 8. Utgiven 2013-04-01
L1569
Ansökan om utfärdande av certifikat för flygledare
Version 7. Utgiven 2012-11-19
L1578
Ansökan om utfärdande av ett DEL-FCL-certifikat på grundval av ett svenskt certifikat
Version 9. Utgiven 2013-04-01
L1661
Ansökan om utfärdande av instruktörsbehörighet MCCI (A) / STI (A) enligt DEL-FCL
Version 2. Utgiven 2013-10-30
L1798
Ansökan om utfärdande av segelflygcertifikat som regleras enligt LFS
Version 7. Utgiven 2013-04-01
L1472
Ansökan om utfärdande/utökning av flygtestbehörighet
Version 1. Utgiven 2015-09-07
L1880-1
Ansökan om utfärdande/utökning av instruktörsbehörighet MCCI (H)/STI (H) enligt DEL-FCL (helikopter)
Version 1. Utgiven 2013-10-30
L1866-1
Ansökan om utfärdande/ändring/förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll (AML) enligt Del-66
Version 9. Utgiven 2016-03-23
L1742
Ansökan om återutfärdande av certifikat enligt DEL-FCL
Version 2. Utgiven 2014-12-15
L1859
Ansökan om ändring av tillstånd Del 147 eller MTOE-handbok
Version 1. Utgiven 2016-04-13
BSL14182
Application and report form for LAPL(A) or TMG
Version 1. Utgiven 2015-12-03
1885
Application for "direct approval" of theoretical or practical element of type training
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14034
Application for an ATO Approval
Version 1. Utgiven 2013-03-28
Application for approval to take a skill test for ATPL (helicopter)
Version 11. Utgiven 2012-11-20
L1774
Application for approval to take a skill test for ATPL aeroplane
Version 12. Utgiven 2012-11-19
L1767
Application for issue revalidation renewal of Student Air Traffic Controller ATCO licence ratings and endorsement
Version 01.00. Utgiven 2017-02-16
BSL14245
Application for the initial/amendment/renewal of Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)
Version 7. Utgiven 2016-03-23
L1821
Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO
Version 2.0. Utgiven 2017-12-21
BSL14226
Application for validation flight engineer
Version 4. Utgiven 2012-11-19
L1665
Application for validation of
Version 1. Utgiven 2013-06-19
L1864
Application for validation of Flight Crew Licence – Commercial operations
Version 1. Utgiven 2013-07-05
L1865
Application form for conversion of ATPL or PPL
Version 1.0. Utgiven 2016-10-11
BSL14227
Application form for language proficiency endorsement
Version 5. Utgiven 2013-03-20
L1787
Application form for the Transfer of Medical Records
Version 1. Utgiven 2014-06-04
L1873
Application of reduced training for holders of a licence issued by a third country
Version 4. Utgiven 2016-05-03
L1772
Application to change the state of issue of PART-FCL (or JAR-FCL) licence to Sweden
Version 3. Utgiven 2014-12-10
L1835
Application to exchange the state of issue of ATCO/Student licence to Sweden
Version 1. Utgiven 2016-01-18
L 1892-1
ATPL type rating multi pilot PC multi-pilot aircraft
Version 20. Utgiven 2017-08-31
L1648
ATPL type rating skill test or proficiency check for single- or multi-pilot helicopter
Version 4. Utgiven 2017-09-01
L1846
Begäran om dubblett av certifikat
Version 3. Utgiven 2013-04-01
L1760
Begäran om förvaring av nationella certifikat eller behörighetsbevis
Version 1. Utgiven 2014-02-27
L1868
Begäran om tillfälligt upphävande eller
Version 3. Utgiven 2015-10-01
L1867
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat
Version 1. Utgiven 2015-10-14
L1889
Class type rating single pilot aeroplane
Version 2. Utgiven 2017-08-31
L1647
Combined proficiency check for revalidation of class/type rating and EIR
Version 01.00. Utgiven 2016-11-10
BSL14224
CPL Aeroplane
Version 7. Utgiven 2014-04-03
L1646
Declaration for PBN
Version 2. Utgiven 2017-12-15
BSL 14254
EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)
Version 1. Utgiven 2015-10-09
L1884
EIR AEROPLANE
Version 1. Utgiven 2015-04-07
L 1877
Elevanmälan
Version 8. Utgiven 2015-10-14
L1820
Examiner application form and senior examiners report
Version 11. Utgiven 2014-09-08
L1679
Förslag på ny PPL-fråga
Version 1. Utgiven 2015-04-23
L-1878
Inrapportering av tillfällig oförmåga för flygledare, flygledarelev och AFIS personal
Version 1. Utgiven 2017-04-21
BSL 14228
Intyg om förlägning av EIR
Version 1. Utgiven 2017-09-12
BSL14295
Intyg om förlängning av klassbehörigheten SEP (land), TMG och SEP (sjö)
Version 9. Utgiven 2015-09-30
L1654
IR Aeroplane
Version 1. Utgiven 2017-08-25
L1645
Lokala behörigheter för flygledare och AFIS-personal
Version 4. Utgiven 2014-05-23
L1750
PPL Aeroplane
Version 8. Utgiven 2014-04-03
L1644
Radiotelefonist - behörighet
Version 6. Utgiven 2013-04-01
L1600
Report form for the assessment of competence for TRI/SFI
Version 4. Utgiven 2014-09-08
L1848
Report form for the CPL H skill test
Version 7. Utgiven 2014-09-08
L1674
Report form for the instructor test check
Version 9. Utgiven 2014-04-03
L1675
Report form for the IR H skill test
Version 1. Utgiven 2017-08-25
L1673
Report form for the PPL-H skill test on single-engine or multi-engine helicopters
Version 3. Utgiven 2014-04-03
L1677
Report of combined PC/OPC
Version 2.0. Utgiven 2017-12-14
BSL14318
Request for duplicate of licence medical certificate or
Version 1. Utgiven 2015-12-10
BSL 14170
Sjöflygplan
Version 7. Utgiven 2014-09-08
L1609
Skilltest and proficiency checks on sailplanes/powered sailplanes incl. TMG
Version 1. Utgiven 2016-03-17
L1894-1
SPL/LAPL(S) Sailplane/powered sailplane
Version 1. Utgiven 2016-03-17
L1895-1
Temporary Permission to act as ATCO Student
Version 1. Utgiven 2015-11-27
L1890
Testimony regarding PBN privileges check
Version 2. Utgiven 2017-12-01
BSL14317
Utbyte av segelflygarcertifikat
Version 1. Utgiven 2016-03-15
L 1893
Utbyte av segelflygarcertifikat enligt kraven i DEL-FCL
Version 1. Utgiven 2016-03-10
L 1893-1
Till toppen