Certifikat och utbildning

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om auktorisation enligt FCL.945
Utgiven 2015-07-06
L1879-1
Ansökan om behörighet för bogsering av segelflygplan och bogsering av släp enligt Del-FCL
Version 1.0. Utgiven 2019-10-09
TSL7061
Ansökan om behörighet för avancerad flygning för flygplan enligt Del-FCL
Version 2.0. Utgiven 2018-09-19
BSL14387
Ansökan om certifikat för ultralätt
Version 6. Utgiven 2014-01-24
L1613
Ansökan om elevcertifikat för flygledare
Version 8. Utgiven 2014-12-09
L1793
Ansökan om elevtillstånd
Version 21. Utgiven 2013-06-17
L1474
Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av behörighetsbevis för AFIS-personal
Version 2.0. Utgiven 2018-11-15
BSL14410
Ansökan om förlängning / förnyelse av behörighet för segelflyginstruktör enligt DEL-FCL
Version 2.0. Utgiven 2018-06-20
BSL14377
Ansökan om förlängning / förnyelse av certifikat för ballong, segelflyg, ultralätt
Version 25. Utgiven 2013-04-01
L1466
Ansökan om förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt DEL-FCL 2 (Helikopter)
Version 5. Utgiven 2013-04-01
L1755
Ansökan om förlängning/ förnyelse av certifikat enligt DEL-FCL
Version 14. Utgiven 2015-03-24
L1663
Ansökan om förlängning/förnyelse av instruktörsbehörighet/auktorisation enligt DEL-FCL 1 (Flygplan)
Version 11. Utgiven 2013-07-22
L1681
Ansökan om grundläggande kvalificering av FSTD, förutom för instrumentutbildningshjälpmedel (BITD)
Version 2.0. Utgiven 2018-02-05
BSL14109
Ansökan om konvertering av nationell behörighet för avancerad flygning och instruktörer för avancerad flygning
Utgiven 2018-03-20
Ansökan om plats vid utbildning till flygprovskontrollant
Version 1.0. Utgiven 2019-06-13
BSL14461
Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper "examination credit" inom Del-66
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14032
Ansökan om typexamination inom Del-66
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14033
Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev
Version 2.0. Utgiven 2018-11-15
BSL14411
Ansökan om utfärdande av Ballongcertifikat - FB
Version 5. Utgiven 2013-04-01
L1470
Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning
Version 2.0. Utgiven 2018-10-16
BSL14396
Ansökan om utfärdande av certifikat för flygledare
Version 7. Utgiven 2012-11-19
L1578
Ansökan om utfärdande av ett DEL-FCL-certifikat på grundval av ett svenskt certifikat
Version 9. Utgiven 2013-04-01
L1661
Ansökan om utfärdande av instruktörsbehörighet MCCI (A) / STI (A) enligt DEL-FCL
Version 2. Utgiven 2013-10-30
L1798
Ansökan om utfärdande av segelflygcertifikat som regleras enligt LFS
Version 7. Utgiven 2013-04-01
L1472
Ansökan om utfärdande/utökning av flygtestbehörighet
Version 1. Utgiven 2015-09-07
L1880-1
Ansökan om utfärdande/utökning av instruktörsbehörighet MCCI (H)/STI (H) enligt DEL-FCL (helikopter)
Version 1. Utgiven 2013-10-30
L1866-1
Ansökan om utfärdande/ändring/förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll (AML) enligt Del-66
Version 2.0. Utgiven 2019-02-28
BSL14449
Ansökan om återutfärdande av certifikat enligt DEL-FCL
Version 2. Utgiven 2014-12-15
L1859
Ansökan om ändring av tillstånd Del 147 eller MTOE-handbok
Version 1. Utgiven 2016-04-13
BSL14182
Ansökan utfärdande behörighetsbevis AFIS-personal
Version 2.0. Utgiven 2018-11-15
BSL14412
Application and report form for LAPL(A) or TMG
Version 1. Utgiven 2015-12-03
1885
Application for "direct approval" of theoretical or practical element of type training
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14034
Application for an ATO Approval
Version 1. Utgiven 2013-03-28
BSL14004
Application for issue revalidation renewal of Student Air Traffic Controller ATCO licence ratings and endorsement
Version 01.00. Utgiven 2017-02-16
BSL14245
Application for the initial/amendment/renewal of Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)
Version 2.0. Utgiven 2019-03-12
BSL14450
Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO
Version 1.0. Utgiven 2019-09-23
TSL7056
Application for validation flight engineer
Version 4. Utgiven 2012-11-19
L1665
Application for validation of Flight Crew Licence – Commercial operations
Version 1. Utgiven 2013-07-05
L1865
Application for validation of Flight Crew Licence – Private operations
Version 1. Utgiven 2013-06-19
L1864
Application form for conversion of ATPL or PPL
Version 1.0. Utgiven 2016-10-11
BSL14227
Application form for language proficiency endorsement
Version 5. Utgiven 2013-03-20
L1787
Application of reduced training
Version 1. Utgiven 2019-09-26
TSL7047
Application to change the state of issue of PART-FCL (or JAR-FCL) licence to Sweden
Version 3. Utgiven 2014-12-10
L1835
Application to exchange the state of issue of ATCO/Student licence to Sweden
Version 1. Utgiven 2016-01-18
L 1892-1
ATPL (A) type rating multi-pilot (A) and single-pilot complex (A) high performance
Version 3. Utgiven 2019-11-18
TSL7077
ATPL / type rating skill test or proficiency check for single- or multi-pilot helicopter
Version 4. Utgiven 2019-11-18
TSL7076
Begäran om dubblett av certifikat
Version 3. Utgiven 2013-04-01
L1760
Begäran om förvaring av nationella certifikat eller behörighetsbevis
Version 1. Utgiven 2014-02-27
L1868
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat enl. ARA FCL 250b
Version 3. Utgiven 2015-10-01
L1867
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat
Version 1. Utgiven 2015-10-14
L1889
Behörighetsbevis för ensamflygning
Version 1.0. Utgiven 2019-05-06
BSL14448
Class type rating single pilot aeroplane
Version 2. Utgiven 2017-08-31
L1647
Combined proficiency check for revalidation of class/type rating and EIR
Version 01.00. Utgiven 2016-11-10
BSL14224
CPL Aeroplane
Version 7. Utgiven 2014-04-03
L1646
Declaration for PBN
Version 2. Utgiven 2017-12-15
BSL 14254
Dossierinnehåll vid återkommande utvärdering av FSTD
Version 2.0. Utgiven 2019-01-14
BSL14427
EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)
Version 1. Utgiven 2015-10-09
L1884
EIR AEROPLANE
Version 1. Utgiven 2015-04-07
L 1877
Elevanmälan
Version 2.0. Utgiven 2019-03-15
BSL14453
Examiner certificate application form and examiner assessment of competence report
Version 2.0. Utgiven 2018-04-24
BSL14368
Förordnande/Delegation av Accountable Manager (AM)
Version 2.0. Utgiven 2019-02-20
BSL14444
Förslag på ny PPL-fråga
Version 1. Utgiven 2015-04-23
L-1878
Hantering Lokala behörigheter AFIS-personal
Version 2.0. Utgiven 2019-03-11
BSL14413
Inrapportering av tillfällig oförmåga för flygledare, flygledarelev och AFIS personal
Version 1. Utgiven 2017-04-21
BSL 14228
Intyg om förlängning av EIR
Version 1. Utgiven 2017-09-12
BSL14295
Intyg om förlängning av klassbehörigheten SEP (land), TMG och SEP (sjö)
Version 2.0. Utgiven 2018-09-24
BSL14391
IR Aeroplane
Version 1. Utgiven 2017-08-25
L1645
Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan mm
Utgiven 2018-03-20
Löneunderlag / Reseorder senior kontrollant
Version 2.0. Utgiven 2018-05-30
BSL14373
Multi-Crew Pilot License (Aeroplane)
Version 2.0. Utgiven 2018-04-09
TSL7078
PPL Aeroplane
Version 8. Utgiven 2014-04-03
L1644
Protokoll för operativ inspektion
Version 2.0. Utgiven 2018-05-30
BSL14374
Radiotelefonist - behörighet
Version 6. Utgiven 2013-04-01
L1600
Report form for the assessment of competence for TRI/SFI
Version 4. Utgiven 2014-09-08
L1848
Report form for the CPL H skill test
Version 7. Utgiven 2014-09-08
L1674
Report form for the instructor test check
Version 9. Utgiven 2014-04-03
L1675
Report form for the IR H skill test
Version 1. Utgiven 2017-08-25
L1673
Report form for the PPL-H skill test on single-engine or multi-engine helicopters
Version 3. Utgiven 2014-04-03
L1677
Report of combined PC/OPC
Version 2.1. Utgiven 2017-12-11
BSL14318
Request for duplicate of licence or medical certificate
Version 1. Utgiven 2015-12-10
BSL 14170
Sjöflygplan
Version 7. Utgiven 2014-09-08
L1609
Skilltest and proficiency checks on sailplanes/powered sailplanes incl. TMG
Version 1. Utgiven 2016-03-17
L1894-1
SPL/LAPL(S) Sailplane/powered sailplane
Version 1. Utgiven 2016-03-17
L1895-1
Temporary Permission to act as ATCO Student
Version 1. Utgiven 2015-11-27
L1890
Temporary permission to exercise privileges
Version 1. Utgiven 2019-05-21
TSL7023
Testimony regarding PBN privileges check
Version 2. Utgiven 2017-12-01
BSL14317
Theoretical examination registration
Version 2.0. Utgiven 2019-03-15
BSL14454
Utbyte av segelflygarcertifikat
Version 1. Utgiven 2016-03-15
L 1893
Utbyte av segelflygarcertifikat enligt kraven i DEL-FCL
Version 1. Utgiven 2016-03-10
L 1893-1
Till toppen