Certifikat och utbildning

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.   


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
6 månaders erfarenhet vartannat år loggbok
Version 1. 2023-11-27
TSL7714
Annex I aircraft attachment to form
Version 3. 2022-09-30
TSL7347
Ansökan kontrollantbehörighet ballongflygare Del-BFCL
Version 1. 2021-03-09
TSL7317
Ansökan om auktorisation enligt FCL.945
Version 1. 2015-07-06
TSL7576
Ansökan om behörighet för avancerad flygning för flygplan enligt Del-FCL
Version 2.0. 2018-09-19
BSL14387
Ansökan om byte av certifikatstyp
Version 2. 2023-11-29
TSL7464
Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av behörighetsbevis för AFIS-personal
Version 5. 2021-06-10
TSL7367
Ansökan om förlängning / förnyelse av certifikat för ultralätt flygplan
Version 2. 2022-12-30
TSL7461
Ansökan om grundläggande kvalificering av FSTD, förutom för instrumentutbildningshjälpmedel (BITD)
Version 2.0. 2018-02-05
TSL7552
Ansökan om kabinbesättningsintyg
Version 1. 2020-05-26
TSL7131
Ansökan om konvertering av nationell behörighet för avancerad flygning och instruktörer för avancerad flygning
Version 1. 2022-11-04
TSL7394
Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper "examination credit" inom Del-66
Version 4. 2022-01-14
TSL7407
Ansökan om typexamination inom Del-66
Version 2. 2016-04-06
TSL7550
Ansökan om typutvärdering
Version 1. 2024-04-18
TSL7751
Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev
Version 2.0. 2018-11-15
TSL7558
Ansökan om utfärdande av ballongflygarcertifikat Del-BFCL
Version 1. 2021-03-09
TSL7318
Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning
Version 3. 2021-09-01
TSL7379
Ansökan om utfärdande av instruktörsbehörighet MCCI (A) / STI (A) enligt DEL-FCL
Version 2. 2013-10-30
TSL7573
Ansökan om utfärdande av språkkontrollantauktorisation (LA)
Version 2. 2020-05-14
TSL7171
Ansökan om utfärdande/utökning av instruktörsbehörighet MCCI (H)/STI (H) enligt DEL-FCL (helikopter)
Version 1. 2013-10-30
TSL7574
Ansökan om ändring av tillstånd Del 147 eller MTOE-handbok
Version 1. 2020-04-07
TSL7133
Ansökan utfärdande behörighetsbevis AFIS-personal
Version 2.0. 2018-11-15
TSL7561
Application and report form for LAPL(A) Proficiency check or skill test onTMG
Version 2. 2023-11-24
TSL7666
Application for "direct approval" of theoretical or practical element of type training
Version 2. 2024-06-20
TSL7551
Application for a CCTO or AOC operator to provide initial cabin crew training and/or issuing cabin crew attestation
Version 1. 2020-02-18
TSL7130
Application for an ATO Approval
Version 2. 2020-08-25
TSL7255
Application for issue revalidation renewal of Student Air Traffic Controller ATCO licence ratings and endorsement
Version 3. 2023-09-21
TSL7654
Application for revalidation or renewal of instructor certificates, for aeroplane
Version 9. 2023-10-31
TSL7406
Application for theoretical examinations for pilot students at a non-Swedish training organisation
Version 6. 2024-04-26
TSL7056
Application for validation flight engineer
Version 4. 2012-11-19
TSL7568
Application for validation of Flight Crew Licence – Commercial operations
Version 2. 2021-03-12
TSL7319
Application for validation of Flight Crew Licence – Private operations
Version 1. 2022-06-17
TSL7486
Application form for conversion of ATPL, PPL, SPL and BPL
Version 5. 2023-07-20
TSL7346
Application form for language proficiency endorsement
Version 6. 2023-10-13
TSL7663
Application of reduced training
Version 4. 2024-02-21
TSL7047
Application to exchange the state of issue of ATCO/Student licence to Sweden
Version 1. 2016-01-18
TSL7578
Assessment of Competence Instructor Sailplane, initial issue and recency
Version 3. 2023-10-03
TSL7212
ATPL (A) type rating multi-pilot (A) and single-pilot complex (A) high performance
Version 13. 2024-05-20
TSL7077
ATPL / type rating skill test or proficiency check for single- or multi-pilot helicopter
Version 7. 2024-03-18
TSL7076
B2- Avlimiteringsprov inom Del-66
Version 1. 2022-10-28
TSL7478
BASA TIP-L Part FCL licence application form
Version 4. 2023-10-30
TSL7356
Basic Practical Experience Logbook for Military Aircraft
Version 2. 2023-10-11
TSL7460
Begäran om dubblett av certifikat
Version 3. 2013-04-01
TSL7572
Begäran om förvaring av nationella certifikat eller behörighetsbevis
Version 2. 2021-02-02
TSL7300
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat enl. ARA FCL 250b
Version 6. 2023-08-31
TSL7295
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat
Version 4. 2023-08-31
TSL7296
Behörighet för bogsering av segelflygplan och bogsering av släp
Version 3. 2023-08-11
TSL7061
Behörighetsbevis för ensamflygning, eng
Version 2. 2021-07-21
TSL7316
Behörighetsbevis för ensamflygning, sv
Version 3. 2021-07-21
TSL7315
Certifikat för ultralätt
Version 7. 2021-06-10
TSL7660
Compliance checklist (CCL) för grundläggande säkerhetsutbildning och utfärdande av kabinbesättningsintyg
Version 1. 2020-06-24
TSL7123
CPL Aeroplane
Version 10. 2022-08-29
TSL7259
Declaration for PBN
Version 2. 2017-12-15
TSL7557
Demonstration of practical experience – Type evaulation
Version 4. 2024-06-10
TSL7752
Digital archive compliance checklist
Version 2. 2021-05-11
TSL7219
Dokumentation av grundläggande civila erfarenheter
Version 2. 2023-10-12
TSL7314
EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)
Version 1. 2015-10-09
TSL7577
EASA Form 19 - Application for the initial amendment renewal of Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)
Version 3. 2020-09-29
TSL7237
EASA Form 19 -Ansökan om utfärdande, ändring, förnyelse av Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll -Flygteknikercertifikat, (AML)
Version 4. 2022-11-15
TSL7236
EASA Form 2 Bilaga ORA (ATO)
Version 5. 2022-02-14
TSL7182
EASA Form 2 Bilaga ORA (FSTD)
Version 1. 2021-03-09
TSL7309
EBT practical assessment - Revalidation and renewal of type ratings and IRs
Version 1. 2023-05-16
TSL7679
Elevanmälan
Version 14. 2024-03-18
TSL7163
Elevtillstånd
Version 25. 2024-01-24
TSL7190
Examiner certificate application form and examiner assessment of competence report
Version 5. 2023-05-02
TSL7373
FSTD dossier content/FSTD annual report
Version 5. 2023-07-11
TSL7365
Förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt DEL-FCL (Helikopter)
Version 2. 2024-02-05
TSL7479
Förordnande/Delegation av Accountable Manager (AM)
Version 2.0. 2019-02-20
TSL7564
Förslag på ny PPL-fråga
Version 1. 2015-04-23
TSL7575
Hantering Lokala behörigheter AFIS-personal
Version 2.0. 2019-03-11
TSL7563
Inrapportering av tillfällig oförmåga för flygledare, flygledarelev och AFIS personal
Version 1. 2017-04-21
TSL7555
Instructor Assessment of Competence (AoC) (FI, IRI, CRI), airplane and helicopter
Version 3. 2024-05-20
TSL7571
Instructor balloon
Version 1. 2024-05-13
TSL7748
Intyg om förlängning av BIR
Version 1. 2023-05-09
TSL7694
Intyg om förlängning av klassbehörigheten SEP (land), TMG och SEP (sjö)
Version 3. 2023-11-16
TSL7554
Intyg om praktisk erfarenhet för utökn av kategori C EASA Del 66 cert, eng
Version 3. 2021-06-03
TSL7307
Intyg om praktisk erfarenhet för utökn av kategori C EASA Del 66 cert, sv
Version 3. 2021-06-03
TSL7306
IR/BIR Aeroplane
Version 2. 2023-11-30
TSL7371
Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan mm
Version 1. 2022-11-16
TSL7469
Löneunderlag / Reseorder senior kontrollant
Version 3. 2021-10-18
TSL7421
Multi-Crew Pilot License (Aeroplane)
Version 3. 2024-03-05
TSL7078
PC examiner course
Version 1. 2023-01-21
TSL7669
Praktiklista efter typexamination på nationella luftfartyg
Version 1. 2024-06-26
TSL7768
Privileges for single and multi-pilot operations on SP HPCA
Version 2. 2023-11-09
TSL7692
Protokoll för operativ inspektion
Version 3. 2021-10-18
TSL7422
Radiotelefoni - behörighet
Version 7. 2021-03-22
TSL7341
Report form for the assessment of competence for TRI/SFI
Version 8. 2024-04-12
TSL7187
Report form for the CPL H skill test
Version 2. 2024-05-16
TSL7570
Report form for the IR H skill test
Version 2. 2023-11-22
TSL7569
Report form for the PPL-H skill test on single-engine or multi-engine helicopters
Version 5. 2024-05-22
TSL7665
Report of combined PC/OPC
Version 6. 2024-06-04
TSL7560
Request for duplicate of licence or medical certificate
Version 1. 2015-12-10
TSL7553
Revision av manual som inte kräver förhandsgodkännande ATO
Version 1. 2023-06-22
TSL7698
Senior examiner course
Version 1. 2023-01-21
TSL7670
Sjöflygplan
Version 7. 2014-09-08
TSL7565
Skill test Proficiency check or Extension of privileges for LAPL (H)
Version 1. 2023-06-22
TSL7562
Skilltest and proficiency check balloon
Version 1. 2021-07-21
TSL7250
Skilltest and proficiency check sailplane in a TMG
Version 2. 2020-09-02
TSL7211
Skilltest and proficiency check sailplane/powered sailplane
Version 3. 2021-05-06
TSL7210
Skilltest and proficiency check UL sailplane
Version 1. 2021-05-04
TSL7348
Skilltest and proficiency check UL sailplane in a TMG
Version 1. 2021-05-06
TSL7349
Skilltest and report form PPL(A)
Version 1. 2023-12-11
TSL7566
ST examiner course
Version 1. 2023-01-21
TSL7671
Temporary Permission to act as ATCO Student
Version 1. 2015-11-27
TSL7662
Temporary permission to exercise privileges
Version 2. 2023-01-19
TSL7023
Testimony regarding PBN privileges check
Version 2. 2017-12-01
TSL7559
Theoretical examination registration
Version 14. 2024-03-06
TSL7164
Tillgodoräknande av militär praktik vid utfärdande av Del 66 certifikat
Version 1. 2022-03-09
TSL7459
TMGs and single-pilot aeroplanes, except for High-Performance Complex Aeroplanes
Version 7. 2024-03-08
TSL7100
Transfer of Part-FCL, Part-BFCL or Part-SFCL licence to Sweden
Version 3. 2023-05-31
TSL7396
TRI (A) additional privileges
Version 1. 2020-06-16
TSL7188
UL helikopter
Version 1. 2023-06-22
TSL7585
Utbildningsflygningar ballong engelska
Version 1. 2021-05-11
TSL7364
Utbildningsflygningar ballong svenska
Version 1. 2021-05-11
TSL7363
Utbildningsflygningar segel engelska
Version 1. 2021-05-11
TSL7362
Utbildningsflygningar segelflygplan svenska
Version 1. 2021-05-11
TSL7361
Utfärdande av certifikat enligt DEL-FCL på grundval av tidigare svenskt flygcertifikat
Version 1. 2024-03-01
TSL7747
Utfärdande/utökning av flygtestbehörighet
Version 1. 2015-09-07
TSL7661
Återutfärdande av certifikat enligt DEL-FCL eller DEL-ATCO
Version 5. 2023-01-26
TSL7359
Återutfärdande av förvarat nationellt certifikat
Version 2. 2024-01-10
TSL7609
Överenskommelse om reducering av erfarenhetskrav
Version 2. 2024-01-31
TSL7715